De hersenen bestaan uit drie grote delen: de grote hersenen, de kleine hersenen en de hersenstam.

Hersenen Begrippenlijst

Welkom bij onze hersenen begrippenlijst. Hier vindt u een verzameling van alle belangrijke termen die te maken hebben met de menselijke hersenen. Alle termen zijn op eenvoudige wijze uitgelegd, zodat iedereen ze gemakkelijk kan begrijpen, of u nu een student, onderzoeker of geïnteresseerde bent.

A

In de neurowetenschap betekent ablatie het verwijderen of uitschakelen van een specifiek deel van de hersenen. Dit gebeurt vaak door middel van chirurgie of speciale technieken, zoals elektrische impulsen. Dit wordt gedaan om te onderzoeken hoe dat specifieke deel van de hersenen werkt en om bepaalde problemen te behandelen, zoals bijvoorbeeld epilepsie.
Acetylcholine is een soort stofje dat onze hersenen en zenuwen gebruiken om met elkaar te communiceren. Het is alsof het een boodschap stuurt van de ene zenuw naar de andere of van de hersenen naar de spieren. Dit stofje zorgt ervoor dat we bewegen, denken en ons concentreren kunnen. Het is belangrijk voor veel verschillende processen in ons lichaam.
Acetylcholine-esterase is een soort stofje in ons lichaam dat helpt om de boodschap van acetylcholine te beëindigen. Het is alsof het stofje de “stop” zet op de boodschap van acetylcholine zodat deze niet te lang doorgaat. Dit stofje zorgt ervoor dat we ons kunnen concentreren en niet te veel boodschappen tegelijk ontvangen. Het speelt ook een belangrijke rol in het regelen van bewegingen en het geheugen.
Een Actiepotentiaal is als een elektrische boodschap die door onze zenuwen en hersenen gaat. Het is alsof er een vonk door het lichaam gaat die informatie doorgeeft. Deze boodschappen helpen ons om te bewegen, te denken en te voelen. Het is een beetje zoals wanneer je aan een knop drukt en een lamp aan gaat, het action potential is als de elektrische boodschap die zorgt dat de lamp aangaat.
Adrenergic betekent iets dat te maken heeft met adrenaline, een stofje dat in ons lichaam wordt gemaakt. Adrenaline is als een boost die ons lichaam geeft wanneer we snel moeten handelen, zoals bijvoorbeeld wanneer we bang zijn of in gevaar zijn. Het maakt ons hart sneller slaan, onze ademhaling sneller gaan en ons lichaam klaar maken om te vechten of te vluchten. Dingen die adrenergic zijn, helpen bij het maken of werken van adrenaline en dus bij het activeren van dit soort reacties in ons lichaam.
Afferent betekent “naar binnen gaan”. In de neuro-wetenschap gaat het over boodschappen die naar het brein gaan. Het is alsof er informatie van buitenaf naar binnen wordt gebracht, zoals bijvoorbeeld wanneer we iets voelen, horen of zien. Dit soort boodschappen worden afferente boodschappen genoemd en ze helpen ons om onze omgeving te begrijpen en op de juiste manier te reageren.
Een agonist is als een helper die een stofje in ons lichaam versterkt of imiteert. Het is alsof de agonist het stofje een extra duwtje geeft om beter te werken. In de neuro-wetenschap gebruiken we het woord agonist om te beschrijven stoffen die de effecten van bepaalde zenuw- of hersendeelte-stoffen versterken of nabootsen. Dit kan helpen om bepaalde processen in ons lichaam te beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld bewegingen, emoties of gedachten.
Amnesia betekent dat iemand problemen heeft met het onthouden van dingen. Het is alsof er stukjes van onze herinneringen weg zijn. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld niet meer onthouden wat ze gister deden of wie ze zijn. Amnesia kan door verschillende dingen veroorzaakt worden, zoals een ongeluk, een ziekte of een aandoening in de hersenen. Soms is het tijdelijk en komt het geheugen terug, maar soms is het blijvend. Het is belangrijk om bij amnesia hulp te zoeken bij een arts of specialist.
Amfetamine is een stof die in sommige medicijnen zit en soms ook recreëel wordt gebruikt. Het kan ons energieker en alert maken en ons helpen bij het concentreren. Sommige mensen nemen het omdat het hen helpt bij het uitvoeren van taken of het verbeteren van prestaties. Het is echter belangrijk om te weten dat amfetamine niet veilig is om te gebruiken zonder medicijnengebruik en dat er risico’s aan verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld verslaving en gezondheidsproblemen. Als je denkt dat je amfetamine nodig hebt, is het belangrijk om te overleggen met een arts.
Amplitude betekent in de neurowetenschap de grootte van iets, vooral de grootte van een elektrische of chemische verandering in de hersenen. Het is alsof we kijken naar hoe sterk of zwak een signaal is. Bijvoorbeeld, als we kijken naar hoe sterk onze hersenen reageren op een geluid, dan kijken we naar de amplitude van die reactie. Dit helpt ons begrijpen hoe onze hersenen informatie verwerken en hoe we kunnen reageren op de wereld om ons heen.
De amygdala is een klein deel van de hersenen dat belangrijk is voor onze emoties en gevoelens. Het is een soort alarmcentrale die ons waarschuwt voor dingen die gevaarlijk of angstaanjagend kunnen zijn, en zorgt ervoor dat we snel reageren als we bang zijn. Het helpt ook bij het onthouden van emotionele gebeurtenissen en de associatie daarvan met bepaalde plekken of dingen. Het is belangrijk om te weten dat de amygdala ook betrokken is bij emotionele aandoeningen, zoals angststoornissen, en daarom is het onderwerp van veel onderzoek in de neurowetenschap.
Analgesie betekent “pijnbestrijding” in de neurowetenschap. Het is het vermogen om pijn te voelen te verminderen of te verwijderen zonder de oorzaak ervan op te lossen. Er zijn verschillende manieren om analgesie te bereiken, zoals bijvoorbeeld door medicijnen te gebruiken, door bepaalde technieken voor pijnbestrijding te gebruiken, zoals acupunctuur, of door veranderingen aan te brengen in de manier waarop de hersenen pijn signalen verwerken. Het doel van analgesie is om mensen te helpen pijn te verlichten zodat ze zich beter kunnen concentreren op genezing en herstel.
Een antagonist is iets wat tegenovergestelde effecten heeft van iets anders. In de neurosciences gaat het vaak over stoffen in ons lichaam of medicijnen die werken tegenover andere stoffen of medicijnen. Bijvoorbeeld, als er een stof is die pijn veroorzaakt, dan kan een antagonist daar tegen werken door de pijn te verminderen of te verwijderen. Het is belangrijk om te weten dat antagonisten kunnen helpen bij het reguleren van verschillende processen in ons lichaam, zoals pijn, emoties, en beweging. Het is een belangrijk onderwerp van onderzoek in de neurowetenschap omdat het ons kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor aandoeningen en pijn.
Anterior betekent “vooraan” in de neurowetenschap. Het wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de voorste delen van ons lichaam, of specifiek onze hersenen. Bijvoorbeeld, de anterior delen van onze hersenen kunnen verantwoordelijk zijn voor beslissingen maken, emoties, en geheugen. Door te weten waar verschillende functies in onze hersenen zitten, kunnen neuro wetenschappers beter begrijpen hoe de hersenen werken en hoe we kunnen behandelen verschillende aandoeningen en problemen. Het is een belangrijk onderdeel van de neuroanatomie en wordt gebruikt om specifieke delen van ons lichaam en hersenen aan te duiden en te beschrijven.
Afasie betekent “taalproblemen” in de neurosciences. Het verwijst naar problemen met het spreken, begrijpen, lezen en schrijven van taal. Dit kan gebeuren na een hersenletsel, zoals een beroerte of een hersentrauma, of door een ziekte, zoals de ziekte van Alzheimer. Mensen met afasie kunnen moeite hebben met het vinden van de juiste woorden, het begrijpen van wat anderen zeggen, of het schrijven van grammaticaal juiste zinnen. Het is een veel voorkomende aandoening en kan een grote impact hebben op iemands dagelijks leven en sociale interacties. Neuro wetenschappers werken aan het begrijpen van afasie en het ontwikkelen van behandelmethoden om te helpen mensen met afasie hun taalvaardigheden te herstellen.

Kamervocht betekent “vocht in de ogen” in de neurosciences. Het is een heldere vloeistof die wordt aangemaakt door bepaalde klieren in het oog en die helpt om het oog te beschermen en soepel te houden. Het kamervocht vult de ruimte tussen de lens en de iris en helpt om het oog te beschermen tegen stof, vuil en andere deeltjes. Het kamervocht helpt ook bij het bevorderen van een scherp beeld door het vervormen van de lens en het helpen bij de focus op beelden. Als er problemen zijn met het kamervocht, zoals te weinig productie of te veel verlies, kan dit leiden tot oogaandoeningen zoals droge ogen of glaucoom.

“Arachnoid” betekent “spinnenwebachtig” in de neurosciences. Het is een dunne laag van het beschermende weefsel rondom de hersenen en het ruggenmerg, genaamd de hersen- en ruggenmergvliezen. Het arachnoïde weefsel lijkt op een fijn spinnenweb en is verantwoordelijk voor het opvangen en verdelen van cerebrospinale vocht (CSF), een heldere vloeistof die bescherming biedt en voedt voor de hersenen en het ruggenmerg. Neuro wetenschappers bestuderen het arachnoïde weefsel en hoe het werkt samen met andere weefsels in het hoofd om de hersenen en het ruggenmerg te beschermen en te ondersteunen.
“Astrocyte” betekent “sterrencel” in de neurosciences. Het is een soort cel die in de hersenen en het ruggenmerg voorkomt en een belangrijke rol speelt in de gezondheid van de hersenen. Astrocyten helpen bij de regeling van de bloed-hersenbarrière, de vochtbalans en de afvoer van afvalstoffen in de hersenen. Ze werken ook samen met andere cellen om de bloedvaten in de hersenen te regelen en het transport van stoffen tussen hersencellen en bloedvaten te bevorderen. Neuro wetenschappers bestuderen astrocyten en hoe ze bijdragen aan de gezondheid van de hersenen en het ruggenmerg, en hoe problemen met astrocyten kunnen leiden tot aandoeningen zoals hersenschade of ontstekingen.
“Autoradiografie” betekent “zelfontwikkelde fotografie” in de neurosciences. Het is een techniek die gebruikt wordt om te zien waar bepaalde stoffen zich bevinden in het lichaam, waaronder de hersenen. Dit gebeurt door gebruik te maken van speciaal gemerkte stoffen die getraceerd worden met behulp van een speciale camera. De techniek is nuttig voor het bestuderen van de verspreiding van stoffen in de hersenen, zoals medicijnen of bepaalde neurotransmitters, en hoe ze interageren met andere cellen en weefsels. Het resultaat is een beeld dat de verspreiding van de getraceerde stof weergeeft in het lichaam, waaronder de hersenen. Dit beeld kan nuttig zijn voor het begrijpen van de werking van de hersenen en het vinden van behandelingen voor aandoeningen die verband houden met de hersenen.
De “aquaeductus cerebri” is een soort buisje in het brein dat zorgt voor de communicatie tussen twee kamers met vocht (ventrikels genoemd) in het brein. Het is belangrijk voor het regelen van de hoeveelheid vocht in de hersenen.
Een “axon” in de neurosciences is een dunne uitloper van een zenuwcel. Het is een soort “snoer” dat informatie (zoals pijn of een bevel om te bewegen) van de ene cel naar de andere cel overbrengt. Deze informatie wordt verzonden via elektrische signalen die door het axon lopen. Axonen zijn belangrijk omdat ze het lichaam verbinden en helpen bij het regelen van vele functies, zoals bewegingen, gevoelens en gedachten. Een denkbeeldige vergelijking voor een axon zou kunnen zijn als een telefoonkabel die informatie overbrengt tussen verschillende telefoons.
“Axodendritisch” betekent betrekking hebbend op beide een axon (een dunne uitloper van een zenuwcel die informatie overbrengt) en een dendriet (een vezelachtige uitstulping van een zenuwcel die informatie ontvangt). Een axodendritische verbinding betekent dat de axon van de ene cel verbonden is met de dendriet van een andere cel, wat hen in staat stelt informatie uit te wisselen en samen te werken. Dit is hoe de hersenen en andere delen van het zenuwstelsel verbonden en samenwerken om functies zoals gedachten, bewegingen, gevoelens en emoties te regelen.

B

“Basale ganglia” betekent een groep van hersengebieden die zich onder andere hersengebieden bevinden en helpen bij de controle van bewegingen en het maken van beslissingen. Het is een belangrijk deel van het zenuwstelsel en werkt samen met andere delen van de hersenen om ervoor te zorgen dat onze bewegingen soepel en beheerst verlopen. Als er iets misgaat met de basale ganglia, kan dit leiden tot bewegingsstoornissen zoals Parkinson’s disease.
“Bèta-amyloïd” is een stof in ons brein die verband houdt met de ziekte van Alzheimer. Het wordt gezien als een belangrijke oorzaak van deze ziekte. In simpele taal, het is een stof die ons brein beschadigt en kan leiden tot problemen met het geheugen en andere functies.
“Bipolaire zenuwcellen” betekent een soort zenuwcel in onze hersenen en het zenuwstelsel. Deze cel heeft twee uitlopers, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Deze uitlopers helpen de cel om signalen op te vangen van andere zenuwcellen en om signalen door te geven aan andere zenuwcellen. Dit is belangrijk voor de communicatie tussen de hersenen en het lichaam en voor hoe wij dingen zien, horen, voelen en onthouden.
De “Bloed-hersenbarrière” is als een muur in onze hersenen die er voor zorgt dat bepaalde dingen niet binnen kunnen komen. Het is een dunne laag cellen rond onze bloedvaten in de hersenen die ervoor zorgt dat gifstoffen, infecties en andere schadelijke stoffen uit ons bloed niet in onze hersenen komen. Hierdoor blijven onze hersenen beschermd en kunnen ze beter werken.

C

De “Cauda equina” is een term uit de anatomie en verwijst naar een verzameling van zenuwvezels en bloedvaten in ons lichaam die samen lijken op een paardestaart. Deze structuur bevindt zich in ons ruggenmerg en verzendt signalen naar en van onze benen, voeten en onderste ledematen. Het helpt ons om te bewegen en te voelen wat er op onze benen gebeurt. Je zou het kunnen vergelijken met de snoeren van een poppenhuis, die bepalen hoe de poppen zich bewegen.
“Caudaal” betekent “richting de staart” in de context van de hersenen. Het wordt vaak gebruikt om aan te geven dat iets verder naar beneden in de hersenen of het ruggenmerg ligt.
“Cellichaam” is de plek waar de controlecentrale van de cel zit en waar de voedingsstoffen binnenkomen en afvalstoffen worden afgevoerd.
Het Centraal Zenuwstelsel is het deel van het zenuwstelsel waarin de hersenen en het ruggenmerg zitten. Het is verantwoordelijk voor het beheersen en coördineren van de meeste lichaamsfuncties.
Het cerebrum is de grootste en meest bovenliggende delen van onze hersenen. Het is verantwoordelijk voor onze gedachten, bewustzijn en veel andere taken, zoals beslissingen nemen, bewegingen en communicatie met andere mensen. Het cerebrum wordt ook vaak beschreven als onze “hersenen”.
Het cerebellum is een deel van de hersenen dat zich onder de hersenstam bevindt. Het helpt bij het regelen en coördineren van bewegingen en houdt ons in evenwicht. Het werkt als een soort “dirigent” die ervoor zorgt dat onze bewegingen soepel en precies verlopen.
De cerebrale cortex is het buitenste deel van de hersenen en verantwoordelijk voor verschillende functies, zoals bewustzijn, taal, denken en beslissen. Het is bedekt met kleine bultjes en groeven, die verschillende gebieden van de hersenen afbakenen en helpen bij het verwerken van informatie.
“Cerebrospinaal vocht”, ook wel bekend als hersenvocht, is vocht dat om het brein en het ruggenmerg zit en beschermt en voedt hen. Het is een beetje als het smeervet rondom een fietswiel dat het wiel beschermt en helpt om soepel te draaien.
Een chimerische figuur is een beeld of gezicht gemaakt van delen van twee verschillende afbeeldingen. In de neuro wetenschap worden chimerische figuren gebruikt om de werking van de hersenen bij waarneming en visuele verwerking te onderzoeken.
De cingulate cortex is een deel van de hersenen dat zich bezighoudt met emoties en gedachten over pijn, beloning en motivatie. Het is een belangrijk deel van onze “zelfbelevingscentrale”. Je zou dit het “plezier- en pijndeel” van onze hersenen kunnen noemen.
“Circadian” in neurowetenschap betekent dat iets te maken heeft met het dag-en-nachtritme van ons lichaam. Ons lichaam heeft interne klokken die bepalen wanneer we moeten slapen, eten, enzovoort, en deze klokken volgen een dagelijks patroon van ongeveer 24 uur. Studie naar deze interne klokken en hoe ze invloed hebben op onze hersenen en gedrag is een belangrijk onderdeel van de neurowetenschap.
De cochlea is een deel van het binnenoor dat verantwoordelijk is voor het waarnemen van geluid. Het omzet geluidstrillingen in elektrische signalen die door de hersenen worden verwerkt als geluid.
Het hoornvlies of de cornea is een dunne, transparante schijf aan de voorzijde van het oog die licht in het oog laat binnenkomen en helpt bij het scherpstellen van beelden.
Het corpus callosum is een groot bundeltje zenuwen dat de twee helften van de hersenen aan elkaar verbindt. Het helpt informatie en signalen te verzenden tussen de twee helften van de hersenen.
De craniale zenuwen zijn twaalf paar zenuwen die vanuit de hersenen naar verschillende delen van het gezicht en het lichaam gaan. Ze helpen bij functies zoals zien, horen, proeven, praten en bewegen.
Cranium betekent het schedelbot in het Nederlands. Het is het harde buitenste laag van het hoofd dat het brein beschermt.
Commissura anterior betekent “voorkruising” in de neurosciences. Het verwijst naar een specifiek deel van de hersenen waar twee delen van de hersenen met elkaar verbonden zijn. Dit deel speelt een belangrijke rol bij hoe informatie en signalen worden verzonden tussen verschillende delen van onze hersenen. Het is belangrijk voor veel verschillende functies, zoals beweging, emoties, en het verwerken van informatie. Door het begrijpen van hoe de commissura anterior werkt, kunnen neuro wetenschappers beter begrijpen hoe de hersenen werken en hoe we kunnen behandelen verschillende aandoeningen en problemen. Het is een belangrijk onderdeel van de neuroanatomie en wordt gebruikt om specifieke delen van onze hersenen aan te duiden en te beschrijven.
Het “Chiasma opticum” is een plaats in het brein waar de zenuwbanen van de ogen samenkomen. Het helpt ons bij het waarnemen van dingen in onze omgeving.

D

Een “dendriet” in de neurowetenschap is een uitloper van een zenuwcel die signalen ontvangt van andere zenuwcellen. Het is alsof het de armen of handen van een zenuwcel zijn die informatie vasthouden en doorgeven aan de zenuwcel zelf.
“Depolarisatie” betekent in de neuro-wetenschappen dat er een verandering plaatsvindt in de elektrische lading van een cel, waardoor de cel “actiever” wordt. Het betekent letterlijk dat de lading van de cel verandert van een negatieve naar een positieve lading, en dit is een belangrijk onderdeel van hoe onze zenuwen signalen verzenden.
“Dopamine” is een chemische stof in ons brein die betrokken is bij het ervaren van plezier en beloning. Het helpt ook bij het regelen van bewegingen en het houden van aandacht.
Dorsale wortel oftewel dorsal root is een term die gebruikt wordt in de neuro-wetenschappen en verwijst naar de zenuwwortels aan de achterkant (dorsale) van de ruggenmerg die informatie uit het lichaam naar de hersenen sturen.
De dura is de buitenste laag van het membraan rond de hersenen en het ruggenmerg, en beschermt hen tegen schade. Het is een soort stevige doek die de hersenen omhult.

E

Elektro-encefalografie is een afkorting die we gebruiken voor het opnemen van de elektrische activiteit in de hersenen. Het is een test waarbij er sensoren op het hoofd geplaatst worden om de hersenactiviteit te meten en weer te geven als een soort golvend patroon op een scherm. Dit kan ons helpen bij het vaststellen van bepaalde aandoeningen of het onderzoeken hoe de hersenen werken.
De epifyse is ook wel bekend als de “derde oog” en is een klein orgaan in de hersenen. Het is belangrijk voor onze slaap en ons dag-nachtritme.
“Endorfine” is een speciale stof in ons lichaam die ons helpt bij het verminderen van pijn en het verbeteren van onze stemming. Het werkt door het blokkeren van pijnprikkels en het geven van een geluksgevoel.
“Excitatory Postsynaptic Potential” betekent in de neurowetenschappen dat er een elektrische prikkel is die de kans vergroot dat een zenuwcel gaat samentrekken. Het is een signaal dat de zenuwcel aanzet om actie te ondernemen. In kindertaal zou je kunnen zeggen dat het een elektrische schokje is dat zorgt dat de zenuwcel beter werkt.

F

“Fornix” is een term die gebruikt wordt in de neurowetenschappen en verwijst naar een deel van de hersenen. Het fornix is een bundel zenuwvezels die communiceert tussen verschillende delen van de hersenen, zoals de hippocampus en de hypothalamus. Het is belangrijk voor geheugen- en emotionele functies. In kindertaal kan je het vergelijken met een brug of verbinding tussen verschillende delen van onze hersenen.
De fovea is een klein gebied in het netvlies van het oog waar de meeste zichtcellen zitten. Dit is het gebied waar we het scherpst zien en waar we ons oog op richten als we iets scherp willen zien.

G

Gamma-aminobutryic acid (GABA) is een stofje in ons lichaam dat helpt om ons te laten ontspannen en rustig te worden. Het werkt als een soort “remmer” in onze hersenen en zorgt ervoor dat we niet te veel prikkels tegelijk krijgen.
Het “Gebied van Broca” is een gebied in de hersenen waar spraak wordt gecontroleerd en geproduceerd. In simpele taal zou je het kunnen beschrijven als de plek in de hersenen die bepaalt hoe we praten en woorden vormen.
“Glia” betekent in de neurowetenschappen “hulpcellen” in de hersenen en het ruggenmerg. Deze cellen ondersteunen en beschermen de zenuwcellen en helpen bij de communicatie tussen deze cellen.
“Glutamate” is een chemische stof die wordt gebruikt door de hersenen om informatie tussen de zenuwcellen (neuronen) over te brengen. Het is een soort boodschapperstof die helpt om signalen van de ene zenuwcel naar de andere te verzenden. Dit is belangrijk voor dingen als het onthouden van informatie, het leren van nieuwe dingen en het reageren op verschillende situaties.
“Gyrus” is een woord uit de hersenwetenschap. Het betekent “plooi”. In onze hersenen zijn er veel verschillende plooien en deze worden “gyri” genoemd. Deze plooien helpen ons om meer oppervlakte in onze hersenen te hebben, wat nodig is om alle informatie die we verwerken op te slaan en te verwerken.
“Gehoorbeentjes” zijn de drie kleine beenderen in het oor die geluid vanuit de buitenkant van het oor naar de gehoorsensoren sturen. Het zijn de kleinste beenderen in ons lichaam.

H

De “Hersenstam” is een belangrijk deel van ons brein dat verbonden is met ons ruggenmerg en verantwoordelijk is voor veel belangrijke functies, zoals het beheersen van onze ademhaling, hartslag en spijsvertering. Het is als een soort “commandocentrum” voor veel van onze automatische lichaamsfuncties, die zonder dat we er erg in hebben plaatsvinden.
De hippocampus is een deel van onze hersenen en het is belangrijk voor het maken van nieuwe herinneringen en het leren van nieuwe dingen. Het speelt ook een rol in het regelen van onze emoties en het helpen ons om dingen te vinden in ons geheugen. Het is een soort een bibliotheek in onze hersenen die helpt bij het opslaan en vinden van informatie.
“Histamine” is een stofje in ons lichaam die help bij allerlei dingen, zoals het regelen van onze slaap en waakzaamheid, en het veroorzaken van reacties op allergieën. Het is belangrijk voor hoe ons lichaam reageert op bepaalde dingen.
“Hormonen” betekenen stoffen in ons lichaam die door onze klieren worden gemaakt en ons helpen te communiceren tussen verschillende delen van ons lichaam. Hormones spelen een belangrijke rol in onze stemming, groei, energie en andere belangrijke functies.
De hypothalamus is een deel van onze hersenen dat verantwoordelijk is voor veel belangrijke functies, zoals het regelen van onze honger, dorst, temperatuur en stemming. Het communiceert ook met andere delen van ons lichaam om te helpen regelen dingen als hormonen en het autonome zenuwstelsel.
De “Hypofyse” is een klein orgaan in ons hoofd dat belangrijke hormonen maakt en uitzendt om ons lichaam te regelen en te helpen bij groei en ontwikkeling. Het wordt ook wel de “master gland” genoemd omdat het andere klieren in het lichaam beïnvloedt en regelt.

I

De “Inferior Colliculus” is een gebied in onze hersenen waar geluiden worden verwerkt. Het helpt ons om geluiden beter te kunnen horen en bepalen waar ze vandaan komen. In kindertaal zou je kunnen zeggen dat de Inferior Colliculus ons “geluidscentrum” is.
De iris is het kleurrijke deel van het oog waar het licht doorheen komt. Het verandert van grootte om te helpen bij het scherpstellen van beelden.
De “Insnoering van Ranvier” is een kleine uitsparing in de myeline scheiding rond een zenuwcel. Het is belangrijk omdat het helpt snelle signalen te verzenden langs de zenuwcel. Je kunt het zien als kleine stops langs de zenuw, waar het signaal opnieuw opgebouwd wordt om verder te gaan naar de volgende stop.

K

Kegeltje oftewel “cone” in de neurowetenschap verwijst naar een soort cel in het netvlies van het oog die verantwoordelijk is voor het waarnemen van kleuren en scherpte. In kindertaal betekent “cone” een speciale cel in ons oog die ons helpt scherp te zien en kleuren te zien.

L

De lens is een deel van het oog dat beelden scherpstelt. Het werkt als een soort verrekijker en helpt ons om dingen helder te zien.
“Laesie” in de neurowetenschappen betekent een beschadiging of verandering in het weefsel of de structuur van de hersenen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een ongeval, ziekte of aandoening.
De Limbische systeem is een groep hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor emoties, gedachten, geheugen en motivatie. Het is een belangrijk deel van de hersenen dat helpt ons om te voelen en te denken op een bepaalde manier. Het Limbische systeem werkt samen met andere delen van de hersenen om ons te helpen beslissen hoe we op bepaalde situaties moeten reageren.

M

De medulla is het onderste deel van de hersenstam. Dit is een belangrijk gebied in het lichaam omdat het verantwoordelijk is voor veel van onze automatische functies, zoals ademhaling en hartslag.
De meninges (hersenvliezen) zijn de drie lagen van weefsel rond de hersenen en het ruggenmerg die hen beschermen en helpen om de bloedtoevoer te regelen. Simpel uitgelegd kun je ze vergelijken met beschermende kussentjes rond het brein en het ruggenmerg.
De myeline is als het ware een soort isolerende jasje om sommige zenuwcellen in ons lichaam. Het helpt het signaal dat door deze zenuwcellen gaat sneller en beter te reizen.

N

De “nervus abducens” is de zesde craniale zenuw en is verantwoordelijk voor de beweging van de oogbal naar buiten.
Neurotransmitters zijn stoffen in ons lichaam die helpen boodschappen van de ene zenuwcel naar de andere over te brengen. Het zijn soorten ‘boodschappers’ die informatie doorgeven tussen de zenuwcellen.

Een nootropic Stack is een combinatie van verschillende stoffen of supplementen die zijn ontworpen om de hersenen en hun vermogens te verbeteren, zoals concentratie, geheugen en leervermogen. Het is een populair concept in de nootropische of “smart drugs”-gemeenschap.

O

De occipitale kwab is een deel van de hersenen dat zich bevindt aan de achterkant van het hoofd en verantwoordelijk is voor het verwerken van visuele informatie.

P

“Pia mater” is een dunne laag van het weefsel in de hersenen en het ruggenmerg die direct aan de buitenkant van de hersenen of het ruggenmerg ligt en beschermt tegen schade.
De pons is een deel van de hersenstam in het menselijk lichaam. Het is verantwoordelijk voor het overbrengen van informatie tussen verschillende delen van de hersenen en is betrokken bij verschillende functies, zoals slaap, ademhaling en beweging. In kindertaal zou je de pons kunnen beschrijven als een knooppunt in je hersenen dat helpt informatie door te geven en bepaalde dingen te regelen.
Proprioceptor is een soort zenuw die informatie geeft over de beweging en positie van je spieren en gewrichten. Het helpt je lichaam om te weten hoe het zich moet bewegen en houden.
De “plexus choroideus” is een netwerk van bloedvaten in de hersenen die de hersenen van zuurstof en voedingsstoffen voorziet. Het helpt ook bij het verwijderen van afvalstoffen uit de hersenen. Je zou het kunnen omschrijven als een soort netwerk van pijpjes in de hersenen die zorgen voor de verzorging en reiniging van de hersenen.

R

De “Retina” is een dunne laag van zenuwcellen achterin het oog. Het verzamelt licht en stuurt signalen naar de hersenen die dan als beelden worden verwerkt. Dit is hoe we kunnen zien.

S

Serotonine is een chemische stof in ons lichaam die helpt bij het reguleren van onze stemming, slaap, eetlust en andere lichaamsfuncties. Het wordt ook wel het “gelukshormoon” genoemd omdat het ons gelukkig en tevreden kan maken.
“Staafje” is een term die gebruikt wordt in de neuro-wetenschap en betekent een soort zintuiglijke cel in het oog die verantwoordelijk is voor het waarnemen van licht en schaduwen. Het helpt ons bij het zien van dingen in het donker.
“Soma” oftewel “perikaryon” betekent het lichaam van een zenuwcel in de hersenen of het ruggenmerg. Het bevat de kern van de cel en is verantwoordelijk voor het produceren van stoffen die nodig zijn voor de gezondheid en het overleven van de cel.
“Sulcus” in neuroscience betekent een scheur of een groef in het oppervlak van de hersenen. Dit is een plek waar hersencellen zijn gescheiden door een diepe groef. Het helpt om verschillende delen van de hersenen te onderscheiden en te organiseren. In kindertaal is een sulcus een scheur of groef in de hersenen.
“Sulcus centralis” is een diepe groef in de hersenen. Het scheidt bepaalde delen van de hersenen van elkaar. Je zou het kunnen beschrijven als een soort scheidingslijn in de hersenen.
In de hersenen betekent “synaps” de plek waar de zenuwcellen met elkaar communiceren. Het is de kleine kloof tussen twee zenuwcellen waardoor signalen van de ene cel naar de andere gaan. Het is als een soort brugje tussen twee cellen.

T

In de hersenen betekent het woord “Tectum” de bovenkant van de hersenstam. Het is een belangrijk gebied in het centrale zenuwstelsel en is verantwoordelijk voor het verwerken van informatie over bewegingen en geluid.
Tegmentum is een deel van de hersenstam die bepaalde controle- en stuurfuncties uitvoert, zoals de regeling van het slaappatroon en de ademhaling. Het is een belangrijk gebied voor het overleven en het regelen van de basisbehoeften van het lichaam.
De thalamus is een deel van onze hersenen dat als soort schakelstation werkt. Het neemt informatie op uit andere delen van onze hersenen en verstuurt die door naar andere delen die er verder mee moeten werken. Het helpt bijvoorbeeld om onze zintuigen en emoties te regelen.

V

Ventrikels zijn holte-achtige gebieden in het brein die gevuld zijn met cerebrospinale vloeistof (CSF). Ze helpen bij het beschermen van de hersenen en het transporteren van nutriënten en afvalproducten.

Z

Alzheimer is een ziekte die onze hersenen aantast en ons geheugen en vermogen om dingen te leren en te onthouden beïnvloedt. Het is alsof er stukjes van onze herinneringen wegvallen en het steeds moeilijker wordt om nieuwe dingen te leren of te onthouden. Dit kan bijvoorbeeld moeilijkheden opleveren bij het onthouden van namen, gezichten of plaatsen. Het kan ook invloed hebben op onze manier van denken en handelen. Alzheimer is een ziekte die steeds meer mensen krijgen wanneer ze ouder worden en helaas is er nog geen genezing voor.
“Ziekte van Parkinson” is een ziekte die invloed heeft op het zenuwstelsel en de bewegingen van het lichaam beïnvloedt. Het maakt het moeilijker om bewegingen soepel en snel uit te voeren, en kan ook vermoeidheid, trillingen en stijfheid veroorzaken. Het is een chronische ziekte die geleidelijk erger wordt.
Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Printen